TEL. & FAX +66(0)2-020-3301

PEA and Moxa Power Up Economic Growth for a Smart City in Thailand

ไปหน้าข่าว   14 กรกฎาคม 2564 - 11:02

ในปัจจุบันประเทศไทยตั้งเป้าโดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นศูนย์จ่ายพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2036 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องการทำโครงการนำร่องหรือโครงการสมาร์ทกริด

  โครงการนำร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าโครงการสมาร์ทกริดเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาที่พยายามจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและใช้พลังงานทดแทนให้ได้เท่าตัวและทาง PEA มีความต้องการในการลดการใช้คาร์บอนและเพื่อลดมลภาวะต่างๆในพื้นที่ 

เหตุผลที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลือกเมืองพัทยาให้เป็นโครงการนำร่องสมาร์ทกริด  

  1. เมืองพัทยาเป็นจุดหมายสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมีภาคการผลิตสูงด้วยเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเมืองพัทยาเป็นพิ้นที่ที่มีความมั่นคงทางด้านพลังงาน
  2. เป็นศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นจุดหลักทางเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้าและการลงทุน

หัวใจของโครงการสมาร์ทกริด

1. การเข้าใจผุ้บริโภค – สมาร์ทมิเตอร์อัจฉริยะคือหัวใจในการศึกษาและเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จึงมีโครงการทดสอบที่จะใช้ สมาร์ทมิเตอร์อัจฉริยะกับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนจำนวน 120,000 ครัวเรือน และนำข้อมูลที่ได้รับมาสรุปเพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อตอบสนองบริการที่ดีขึ้น โดยคำนึงถึงการลดมลภาวะ และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น 

2. โรงไฟฟ้าอัจฉริยะคือโครงสร้างพื้นฐาน 

เป็นตัวควบคุมและศูนย์กลางในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน ก๊าซ และพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่ง PEA มีความคิดริเริ่มในการอัพเกรดและพัฒนาโรงไฟฟ้าและการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้บริโภค เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถสื่อสารกับมิเตอร์อัจฉริยะเหล่านี้ได้ 

 

PEA ได้ทำการทดสอบกระแสไฟฟ้าจากครัวเรือน เพราะเนื่องจากต้องการให้มอริเตอร์ริ่งไฟฟ้าตามบ้านได้ดี การทำงานระหว่างโรงไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสื่อสารกันได้และทำให้สามารถควบคุมในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง  เพราะเหตุนี้ PEA จึงต้องสร้างโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบ Digital ขึ้นมาโดยใช้อุปกรณ์ของแบรนด์ Moxa 

ผู้ช่วยฯพงศกร ยุทธโกวิทได้กล่าวว่า “ สิ่งที่ตั้งใจจะให้เกิดในระบบแบบ Digital หรือระบบอัจฉริยะ โดยที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์จากแบรนด์ Moxa เพื่อพัฒนาให้เป็น Digital Substation สถานีไฟฟ้าควบคุมมิเตอร์อัจฉริยะ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมต้องเป็นแบรนด์ Moxa 

Moxa ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้เนื่องจาก Moxa เป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 7,500 โรงไฟฟ้าทั่วโลก Moxa จึงได้นำประสบการณ์มาช่วยเปลี่ยนแปลงให้กับ PEA ที่ในอดีตเป็นระบบในรูปแบบเดิมยาวนานกว่า 30 ปี Moxa จึงเข้ามาร่วมเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบ Digital ในปัจจุบัน 

 

ก่อนที่ Moxa จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการสมาร์ทกริด

ในอดีตที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องใช้คนเป็นจำนวนมากในการทำงานและแก้ปัญหาให้ระบบกลับมาปกติเวลาระบบมีปัญหา ซึ่งทำให้เปลืองทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก

 

หลังจากที่ Moxa เข้ามาเปลี่ยนแปลงเป็นระบบ Digital

ระบบ Mxviewer เป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถช่วยดูข้อมูลย้อนหลังและเข้ามาช่วยค้นหาปัญหาระหว่างการใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องใช้คนเข้ามาแก้ปัญหา  ดังเช่นที่ ไคล์ ลี ผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาคอาเชียนได้กล่าว “ เหมือนระบบกล้องวงจรปิดทำให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ หากมีใครบุกรุกบ้านเราและเพื่อป้องกันและรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต “ ดังนั้นเมื่อปัญหาได้ถูกค้นพบจากระบบทำให้เราแก้ปัญหาได้ถูกจุดและรวดเร็ว และข้อดีอีกหนึ่งอย่างคือระบบนี้ใช้พนักงานเพียง 1 คนในการมอนิเตอร์ในเวลาไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้า ณ พื้นที่ตลอด 24 ชม. 

ปัจจุบัน  ระบบสมาร์ทมิเตอร์อัจฉริยะได้ถูกติดตั้งไปแล้วกว่า 70,000 กว่าครัวเรือน และตั้งเป้า ว่าจะติดตั้งให้ได้อีก 110,000 ครัวเรือนภายในปี คศ 2020 รวมถึงขยายสถานีจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะอีก กว่า 10 แห่ง โดยความร่วมมือจาก บริษัทวิศวกรรมอิตัลไทย ที่นำพาให้ความฝันของ PEA ในเรื่อง พลังงาน 4.0 เป็นความจริง  เพื่อมาพัฒนาและสร้างความยืดหยุ่น ในการใช้งานระบบสมาร์ทมิเตอร์อัจฉริยะ และระบบพลังงานทดแทนในส่วนต่างๆ รวมถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์  เพื่อลดมลภาวะจากการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ 

PEA มีความตั้งใจที่จะพัฒนา ต่อยอดโครงการนำร่องสมาร์ทกริด ไปยังเมืองอื่นๆ ด้วยความเชื่อมั่นว่าพลังงาน 4.0 จะทำให้ประเทศไทย เปลี่ยนผ่านรูปแบบการใช้พลังงานและพัฒนาเศรษกิจของประเทศได้ในระยะยาว  โดยเป็นประเทศตัวอย่างนำร่องในภูมิภาคอาเซียน ในการก้าวข้ามการบริโภคพลังงานเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม ไปสู่การลดปริมาณการใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้า 

 

สามารถอ่านความรู้และประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับโครงการสมาร์ทกริดได้ทาง : http://www.pt-automations.com/newsview.php?id_n=133

บริษัท พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

EN
TH