TEL. & FAX +66(0)2-020-3301

โรงงานอุตสาหกรรม

PT AUTOMATION SOLUTIONS

สร้างอนาคตที่ชาญฉลาด
กุญแจสู่โรงงานอัจฉริยะและระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

Data connection capabilities

Data connection capabilities

เมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์หลายร้อยหรือหลายพันในโรงงาน ความท้าทายคือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเหล่านี้ซึ่งมักจะทำงานบนโปรโตคอลที่แตกต่างกัน เพื่อให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารและรวบรวมข้อมูลระหว่างกันได้ รวมถึงเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านั้นไปยังระบบคลาวด์

Real-Time Monitoring

Real-Time Monitoring

การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์เป็นหนึ่งในสิ่งที่ท้าทาย โดยเฉพาะในอุปกรณ์รูปแบบเก่า ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายของคุณเชื่อถือได้ ลดการเกิดระบบขัดข้องหรือหยุดทำงาน และให้สามารถกู้คืนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ การรวบรวมข้อมูลการผลิตแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดและหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่คาดคิด

Prediction and Analysis

Prediction and Analysis

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการวัดค่า OEE (Overall Equipment Effectiveness) คุณจะต้องมีระบบที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์โรงงานตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และคาดการณ์ยังช่วยให้เจ้าของและผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

APPLICATIONS

Production Line Monitoring

The modern production line monitoring system facilitates the need of remote monitoring that allows supervisors to see what is happening on a factory floor whether the lines are running slowly or stopped. Implementing such an operation requires a reliable and smart device networks to transmit data back and forth between the control center and devices in real time, and to ensure that automated systems run seamlessly via both wired and wireless networks. Moxa offers the diverse field network communication for multiprotocol connectivity for integrating different brand field equipments. In addition, Moxa’s smart networks deliver open, self-healing, highly secure Ethernet connectivity from field device networks to MES/SCADA systems.

Production Line

Production Line Monitoring

The modern production line monitoring system facilitates the need of remote monitoring that allows supervisors to see what is happening on a factory floor whether the lines are running slowly or stopped. Implementing such an operation requires a reliable and smart device networks to transmit data back and forth between the control center and devices in real time, and to ensure that automated systems run seamlessly via both wired and wireless networks. Moxa offers the diverse field network communication for multiprotocol connectivity for integrating different brand field equipments. In addition, Moxa’s smart networks deliver open, self-healing, highly secure Ethernet connectivity from field device networks to MES/SCADA systems.

Machine Original Equipment Manufacturers (OEM)

Original Equipment Manufacturers can use the Internet of Things to improve operational efficiency on their products. Moxa has diverse protocols, interfaces, and media solutions to help OEM customers get unconnected equipments connected. In addition, Moxa MXview NMS offers the engineer-friendly interfaces for easy device installation, operation, and maintenance. The innovated cloud based VPN ensure secure interconnections between machines, machine service engineers, and machine supervisory servers over internet, which provide significant time and cost savings on remote monitoring.

Machine OEM

Machine Original Equipment Manufacturers (OEM)

Original Equipment Manufacturers can use the Internet of Things to improve operational efficiency on their products. Moxa has diverse protocols, interfaces, and media solutions to help OEM customers get unconnected equipments connected. In addition, Moxa MXview NMS offers the engineer-friendly interfaces for easy device installation, operation, and maintenance. The innovated cloud based VPN ensure secure interconnections between machines, machine service engineers, and machine supervisory servers over internet, which provide significant time and cost savings on remote monitoring.

Auto Material Handling (AMH)

AMH systems, which include the AS/RS (automatic storage and retrieval systems) and AGVs (automated guided vehicles), are modern-day “conveyer belts” that play a key role in manufacturing facilities and warehouses around the world. These machines have taken the manufacturing industry by storm and are here to stay. However, behind every successful AMH installation is a powerful wireless solution that provides the synergy between the machines and humans.


Moxa’s wireless AP solution provide all the basic building blocks of a reliable, high-performance mobile Wi-Fi network and a solution that is tailor-made for AS/RS and AGV markets.

AMH System

Auto Material Handling (AMH)

AMH systems, which include the AS/RS (automatic storage and retrieval systems) and AGVs (automated guided vehicles), are modern-day “conveyer belts” that play a key role in manufacturing facilities and warehouses around the world. These machines have taken the manufacturing industry by storm and are here to stay. However, behind every successful AMH installation is a powerful wireless solution that provides the synergy between the machines and humans.


Moxa’s wireless AP solution provide all the basic building blocks of a reliable, high-performance mobile Wi-Fi network and a solution that is tailor-made for AS/RS and AGV markets.

Facility Management

By connecting HVAC, UPS, lighting, environmental sensors, fire alarm systems, security and safety equipment, facilities management are important to support the smooth operation of the smart factories maximizing resource efficiency, reducing costs and risk.When monitoring and analyzing the large amount of diverse data from these decentralized systems, it is essential to deploy a network with local intelligence.It also important to ensure the communication interoperability from physical to protocol must be addressed.

Facility Management

Facility Management

By connecting HVAC, UPS, lighting, environmental sensors, fire alarm systems, security and safety equipment, facilities management are important to support the smooth operation of the smart factories maximizing resource efficiency, reducing costs and risk.When monitoring and analyzing the large amount of diverse data from these decentralized systems, it is essential to deploy a network with local intelligence.It also important to ensure the communication interoperability from physical to protocol must be addressed.

บริษัท พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

  • เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  • โทรและแฟกซ์ : +66(0)2-020-3301
  • อีเมล์ : product@pt-automations.com
  • Facebook : facebook.com/ptautomations

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

EN
TH