TEL. & FAX +66(0)2-020-3301

Getac

PT AUTOMATION PRODUCTS

แบรนด์สินค้า

หมวดสินค้า

เกี่ยวกับ Getac

Getac ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการ Rugged Computing Solutions ชั้นนำ นำกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีความทนทานมากที่สุด ทั้งรูปแบบ Laptops และ Tablets ให้บริการในตลาดอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ การทหารและการป้องกันประเทศ, การบังคับใช้กฎหมาย, ความปลอดภัยสาธารณะ, บริการฉุกเฉิน, สาธารณูปโภค, บริการภาคสนาม, น้ำมันและก๊าซ, โทรคมนาคม, การขนส่งและอุตสาหกรรมการผลิต โดย Getac ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 (1989) เป็นบริษัทร่วมทุนกับ GE Aerospace เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการป้องกัน และยังเป็นหนึ่งในบริษัทสาขาที่สำคัญของกลุ่ม MiTAC-Synnex ซึ่งเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามในไต้หวัน

Laptops

Tablets

Software

บริษัท พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

  • เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  • โทรและแฟกซ์ : +66(0)2-020-3301
  • อีเมล์ : product@pt-automations.com
  • Facebook : facebook.com/ptautomations

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

EN
TH