TEL. & FAX +66(2)077-6989

Industrial Computer in Application

ไปหน้าข่าว   10 กุมภาพันธ์ 2563 - 07:49

Industrial Computer in Application

สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมบางกลุ่ม อย่างเช่น น้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas) การเดินทะเล (Marine) สถานีไฟฟ้าย่อยฯ(Substation)  คงมีความคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์ไร้พัดลมประเภทนี้อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเราได้ยกตัวอย่างการใช้งานในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อให้เห็นภาพการนำไปใช้ได้ชัดขึ้น

Application 1 : Factory Automation

Industry 4.0 กำลังช่วยให้โรงงานต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดช่วงเวลาหยุดทำงาน (Down Time) มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับจำนวนมากขึ้นและใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สาย มีการใช้แพลตฟอร์มการคำนวณที่ทันสมัยเพื่อรวมข้อมูลจำนวนมากจากเซ็นเซอร์เข้ากับระบบการผลิต ซึ่งรวมถึงระบบการจัดการวัสดุ ระบบการผลิตอัตโนมัติและระบบไอทีขององค์กร Industry 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพทางวิศวกรรม โดยช่วยในการอัพเกรดระบบอัตโนมัติที่มีอยู่เดิมและพัฒนาระบบเหล่านี้เป็นระบบอัจฉริยะสำหรับโรงงานอัจฉริยะ

ความต้องการของระบบ

 • คอมพิวเตอร์ที่ถูกติดตั้งพร้อมกับสวิตช์ PLC และ I/Os ในตู้คอนโทรล
 • จำเป็นต้องสามารถใช้อินเทอร์เฟซ I/O ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ที่หลากหลายและเครื่องจักรต่างๆ ได้
 • มีพอร์ต LAN หลายพอร์ตสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสถานีต่างๆ ได้พร้อมกัน
 • มีการเชื่อมต่อไร้สายสำหรับการส่งข้อมูลทางไกล
 • มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงเพื่อความทนทานและความน่าเชื่อถือในการใช้งาน
 • มีคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดการกับงานหลายอย่าง รวมถึงการควบคุมและรวบรวมข้อมูล รวมไปถึงตรวจสอบและการส่งข้อมูลพร้อมกัน

Application 1.1 : Machine Data Acquisition for Preventive Maintenance

การเก็บข้อมูลของเครื่องจักรสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ผู้ดูแลระบบเครื่องจักรยินดีที่จะลงทุนในแอปพลิเคชั่น IIoT เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของพวกเขา และปรับปรุง OEE (Overall Equipment Effectiveness) โดยให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานะจากเครื่องจักรได้

ความต้องการของระบบ

 • โซลูชั่นการคำนวณที่สามารถรวบรวมข้อมูลจาก PLC ระยะไกล สำหรับการตรวจสอบสถานะของการทำงานของเครื่องจักร
 • โซลูชั่นที่เข้ากันได้กับ PLC จาก Mitsubishi, Delta และ Allen-Bradley
 • คอมพิวเตอร์ขนาดกะทัดรัด ทำงานได้ในสภาวะการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสทิธิภาพ เมื่อติดตั้งภายในตู้ ในบริเวณระบบของเครื่องจักร 

Application 2 : Smart Oil Field

โดยทั่วไปแล้วแหล่งผลิตน้ำมันจะประกอบด้วยบ่อและสถานีสูบจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ความท้าทายจึงอยู่ที่การประมวลผลข้อมูลจำนวนมากที่ได้มาจากเซ็นเซอร์ต่างๆ และกล้อง IP ที่ติดตั้งอยู่ตามสถานีปั๊มแต่ละแห่ง แพลตฟอร์มการคำนวณทางอุตสาหกรรมที่ทรงพลังและน่าเชื่อถือคือกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มการผลิตน้ำมันและก๊าซให้สูงสุด คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งใน Oil Field ยังต้องมีซอฟต์แวร์ขั้นสูงที่จะเป็นเครื่องมือคอยช่วยเหลือ ให้คอมพิวเตอร์สามารถตรวจสอบและควบคุมปั๊มต่างๆ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ตรวจพบโดยเซ็นเซอร์ได้โดยเร็ว

ความต้องการของระบบ

 • มีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมที่ได้การรับรอง ATEX และข้อกำหนด UL สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุดและสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย เพื่อให้ระบบมีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัย
 • มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทนทาน ซึ่งสามารถทนต่อการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องที่เกิดจากการทำงานปกติของแม่แรงปั๊มเนื่องจากคอมพิวเตอร์มักติดตั้งใกล้กับปั๊มต่างๆ
 • มีการเชื่อมต่อไร้สายเพื่อรับและส่งข้อมูลจากระยะไกล เนื่องจากแหล่งน้ำมันมักจะอยู่ในสถานที่ที่สายทำงานได้ยาก
 • มีความสามารถในการตรวจสอบระบบ ส่งสัญญาณและการแจ้งเตือนก่อนเวลา เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันปัญหาระบบล้มเหลวและการหยุดชะงักการทำงาน ของหน้างานที่ไม่มีคนประจำพื้นที่ (Unmanned Sites)
 • ต้องใช้อินเทอร์เฟซ I/O ต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

Application 3 : Marine

Integrated automation system (IAS) สำหรับการใช้งานทางทะเลจะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานแบบบูรณาการของระบบเรือให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างราบรื่น คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของแพลตฟอร์ม IAS เนื่องจากต้องใช้ในการรวบรวมและส่งข้อมูลจากระบบที่หลากหลาย รวมถึงการเตือนภัย การตรวจสอบเครื่องยนต์ การควบคุมและการขับเคลื่อน นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับระบบภายนอก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของเรือเดินทะเล โดยจะทำการส่งข้อมูลไปยังระบบควบคุมเพื่อทำการประมวลผลและตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนในแบบเรียลไทม์

ความต้องการของระบบ

 • คอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งในคอนโซลควบคุมและตู้คอนโทรล I/O ที่มีพื้นที่จำกัดได้
 • คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการจัดการงานหลายอย่าง มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ควบคุมระบบและการส่งข้อมูลพร้อมกันได้
 • อินเทอร์เฟซ I/O ที่หลากหลายเพื่อเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และเครื่องจักรต่างๆ
 • พอร์ต LAN หลายพอร์ต สำหรับรับข้อมูลพร้อมกันจากระบบที่แตกต่างกัน
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งที่ให้การทำงานน่าเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย 

Application 4 : Solar Power

โดยรวม ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสาธารณูปโภค, ระบบการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ และระบบการพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัย สำหรับโรงไฟฟ้าระดับสาธารณูปโภคจะประกอบไปด้วยแผง Solar Cell เป็นร้อยเป็นพัน ที่ต้องทำการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากอุปกรณ์จำนวนมากที่อยู่ในสถานที่ห่างไกลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูง

ความต้องการของระบบ

 • คอมพิวเตอร์ฝังตัวเกรดอุตสาหกรรม สำหรับการตรวจสอบระยะไกล การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลและการแปลงโปรโตคอลของข้อมูลอินเวอร์เตอร์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์
 • ใช้พลังงานต่ำ เพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • การทำงานที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่มีอุณหภูมิสูง
 • การตรวจสอบระยะไกลบนเว็บสำหรับประสิทธิภาพของข้อมูลพลังแสงอาทิตย์ กำลังของแบตเตอรี่ และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจากเซ็นเซอร์ต่างๆ
 • หน้าจอที่อ่านได้ในที่ที่มีแสงแดดจ้า สำหรับการควบคุมอินเวอร์เตอร์

Video แนะนำ MC-1100 Series

Quad-core Fanless DIN-rail automation computer


บริษัท พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

EN
TH